Om Ordtestet
Ordtestet skapades 2004 och genererar test med slumpmässigt utvalda svenska ord. Orden var initialt inskickade av några vänliga personer men har successivt utökats över tid. Cirka 50% av orden på vissa högskoleprov har funnits med bland de ~5800 ord Ordtestet har tillgång till.
Om cookies
Ordtestet använder nödvändiga cookies för att fungera samt för att avgöra om information om cookies ska visas. Giltighetstiden kan vara upp till cirka 60 dagar.
Om konto
Det går att använda testet utan konto. Konto gör att ord som besvarats korrekt inte visas igen. Det skapar också en del statistik och ger möjlighet att generera ordlistor innehållande slumpmässigt utvalda ord baserade på vissa ordklasser. Alternativ för svar är också något bättre/svårare.

Inaktivt konto raderas automatiskt efter 180 dagar. Med inaktivt konto menas konto där ingen inloggning har skett på 180 dagar från den senaste inloggningen, eller konto där ingen inloggning har skett överhuvudtaget inom 180 dagar från att det skapades.

Glömt lösenord kan inte återställas.
Kompatibla webbläsare
Desktopversion: Firefox 101+ och Chrome 108+
Mobilversion: Firefox 37+ och Chrome 42+
Kontakt